غم

وای چه سخته ....

چه سخته با بهترین دوستت دعوا کنی

چه سخته حرفایی بهت بزنه

که از همه انتظار شنیدنشو داشته باشی جز اون

و چه سخته دیگه نخوای ببینیش در صورتی که قلبت چیز دیگه ای میگه....گریه

/ 6 نظر / 9 بازدید
ایلیا

سخت افسوس می خورم برای تمام روزهایی که بی تو.... گذشتند وتمام شب هایی که باتو.... نمی گذرند! میبینی دلبندم؟ هنوز رویایت تمام زندگی من است

ارام

راست میگی دل ارامم خیلی سخته خیلی

sam

. باختی در کار نیست برای تو قلبم را ریسک می کنم یا می برم… یا می میرم…

melika

وااااااای افتضاخ ترین حس زندگیه

فاطمه

زندگی دردش اینگه همیشه از کسایی که فک نمیکنی بخوری میخوری اونم به بدترین شکل